Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

H PrimeTel PLC παρέχει τον Ιστότοπο PrimeTel Τηλεόραση Παντού - Live Streaming, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους Xρήστες να παρακολουθούν ζωντανά, τηλεοπτικό περιεχόμενο και ταινίες κατά ζήτηση στον υπολογιστή τους. Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, η οποία δίνεται από Εσάς σε Εμάς (εφεξής "Πληροφορίες Χρήστη") μέσω αυτού του Ιστότοπου (εφεξής ο "Ιστότοπος"). Η παρούσα πολιτική έχει σκοπό να βοηθήσει τους Χρήστες ώστε να είναι βέβαιοι και ασφαλείς για τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι ορισμοί «Εσείς» και «Χρήστες» θεωρούνται οι χρήστες του συγκεκριμένου Ιστότοπου, συλλογικά ή/και ατομικά αναλόγως του πλαισίου, ενώ ο προσδιορισμός «Εμείς» θεωρείτε η εταιρεία PrimeTel PLC. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε προσωπικά στοιχεία βασιζόμενοι στη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.Συλλογή Δεδομένων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου, και των υπηρεσιών του, μπορεί να βρείτε διαγωνισμούς, βίντεο και άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως να σας ζητήσουν να δώσετε Πληροφορίες Χρήστη.
Οι Πληροφορίες Χρήστη, δύναται να χρησιμοποιηθούν όταν και όποτε θεωρηθεί αναγκαίο. Οι Πληροφορίες Χρηστών θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Πως μπορεί η PrimeTel PLC να κάνει χρήση των Πληροφοριών Χρήστη

Με την παραχώρηση των Πληροφοριών Χρήστη μέσω αυτού του Ιστοτόπου αποδέχεστε ότι η PrimeTel PLC μπορεί να διατηρεί τις Πληροφορίες Χρήστη και ότι οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η PrimeTel PLC έχει επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε από τις Πληροφορίες Χρήστη για τους ακόλουθους λόγους:
1. Για να ελέγχει και να βελτιώνει τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες της
2. Για να πραγματοποιεί έρευνα αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ανάλυσης της χρήσης της Ιστοσελίδας, την οποία η PrimeTel PLC μπορεί να αποκαλύψει σε τρίτους μέσα από αποπροσωποποιημένη επικοινωνία,
3. Προκειμένου η PrimeTel PLC να εναρμονίζεται με οποιουσδήποτε νόμους και δικαστικές αποφάσεις ή και
4. Να σας αποστέλλονται οι περιοδικές επικοινωνίες (αυτό μπορεί να είναι ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, SMS ή με e-mail) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της PrimeTel PLC ή και τις επιχειρήσεις τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την συγκατάθεση σας. Τέτοια προωθητικά μηνύματα από την PrimeTel PLC μπορεί να συμπεριλαμβάνουν διαφήμιση για επιχειρήσεις τρίτων. Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να ακυρώσετε την έγκριση σας σχετικά με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο που θα βρίσκετε μέσα στα προωθητικά email, ή επικοινωνώντας με το streaming@prime-tel.com.

Cookies

Η PrimeTel PLC μπορεί να χρησιμοποιήσει "cookies", που είναι μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Οι περισσότεροι browsers Διαδικτύου μπορούν να ρυθμιστούν για να ειδοποιούν τους Χρήστες όταν λαμβάνεται ένα “cookie” (γεγονός που επιτρέπει στους Χρήστες να αποφασίσουν εάν πρέπει να το αποκλείσουν ή όχι) ή για να απορρίψουν όλα τα “cookies”. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να αποκλείσει τα “cookies” από τον Ιστότοπο αυτό, ορισμένα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου, ενδεχομένως να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς.
Εάν ο browser του Χρήστη δεν έχει ρυθμιστεί για τον αποκλεισμό των "cookies", το σύστημά της PrimeTel PLC θα διανείμει τα “cookies” στον υπολογιστή του Χρήστη όταν ο Χρήστης επισκέπτεται αυτό τον Ιστότοπο. Τα “cookies” διευκολύνουν τον Χρήστη να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια των μελλοντικών επισκέψεων του, μειώνοντας τη μάζα των δεδομένων που πρέπει να εισαχθούν κάθε φορά, εάν τα έχει δώσει προηγουμένως. Επιτρέπουν επίσης στην PrimeTel PLC να ελέγξει τη χρήση του Ιστότοπου και να προσαρμόσει το περιεχόμενό του για τον Χρήστη.

Ασφάλεια και Διατήρηση Δεδομένων

Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για την PrimeTel PLC. Ο Ιστότοπος PrimeTel Τηλεόραση Παντού - Live Streaming χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης “Secure Socket Layer” για την προστασία των πληροφοριών και για οποιεσδήποτε ευαίσθητες συναλλαγές όπως οι πληρωμές. Οι πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας είναι σε θέση να προστατεύσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών του Χρήστη. Εμείς, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία βασιζόμενοι στη νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

Αλλαγές

Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές, τροποποιήσεις ή διορθώσεις των Πληροφοριών Χρήστη αλλάζοντας τα δεδομένα σας στον Ιστότοπο PrimeTel Τηλεόραση Παντού - Live Streaming.
Η PrimeTel PLC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων χωρίς ειδοποίηση.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια για την πολιτική Προστασίας Δεδομένων παρακαλείστε όπως αποστείλετε email στο
streaming@prime-tel.com